Formulieren

  Op deze pagina staan de formulieren die binnen de PPCN worden gebruikt.
  Het benodigde Word-document kunt U afdrukken en opsturen.

  Lidmaatschap PPCN per januari 2019

  Lidmaatschap: € 28,50 per jaar
  Buitenlands lid: € 38,50 per jaar
  Gezin: € 48,50 per jaar
  Gezinslid (volwassen): € 13,50 per jaar
  Gezinslid Jeugd ongeacht het aantal: € 13,50 per jaar
  Jeugdlid zelfstandig/ 65+ lid: € 21,50 per jaar
     


  Wanneer U lid wilt worden, vul dan het " Aanmeldformulier Lidmaatschap PPCN " in.


  Formulieren
  Het downloaden kan enige tijd duren

  Aanmeldformulier Lidmaatschap PPCN

  Huishoudelijk reglement

  Statuten

  Dekformulier per 31-01-2019
  Online dekformulier
   

  Geboortemelding per 31-01-2019
  Online geboortemelding

  Vereningingsfokreglement 2016

  Advertentie vlinderpost/website

  Oogartsen PRA onderzoek (ECVO)

  Brief wijzigingen ECVO

  Specialisten PL onderzoek

  Uitvoeringsregels t.b.v. locatiecontroles Per 01-05-2012

  Inteeltbeperking per 1 Juli 2010

  Stamboomprocedure

  Fokken van rashonden

  Kampioenskruizen

  'FAIRFOK': Projecplan gezonde en sociale hon in Nederland

    Toekomst voor de rashondensector

  Voorgaande jaren van de nieuwsbrief Raadar zijn te vinden op de site van houden van honden.
  Zie hier!!

  Nieuwsbrief Raadar Rasecht PDF
  2020:  
  Januari 1  
  Februari 2 #Kennistour  
  Februari  3  
  Maart 4 #Corona maatregelen  
  Maart 5 #Corona Crisis  
  Maart 6  
  April 7  
  Mei 8 #Kortsnuiten Update Kortsnuiten
  Mei 9 #advies opstarten Corona  
  Mei 10  
  Juni 11  
  Juli 12  
  Augustus 13  
  September #14 commissie keurmeesters  
  September 15  
  Oktober 16  
  November 17  
  December 18  


   

  De ingevulde gegevens worden gebruikt conform het privacy policy. Dit kunt u hier vinden