Lidmaatschap

   
   
  Lidmaatschap PPCN 
   
   
  Lidmaatschap:
  € 28,50 per jaar
  Buitenlands lid:
  € 38,50 per jaar  (€ 10,- extra i.v.m. verzending vlinderpost)    
  Gezin:
  € 48,50 per jaar
  Gezinslid (volwassen):
  € 13,50 per jaar
  Gezinslid Jeugd ongeacht het aantal:
  € 13,50 per jaar
  Jeugdlid zelfstandig/ 65+ lid:
  € 21,50 per jaar
  Puplid
  €  0,00  voor 1  jaar (vanaf het moment van inschrijving)
   
  Wanneer U lid wilt worden, vul dan het " Aanmeldformulier Lidmaatschap PPCN " .
   
  Het lidmaatschap van onze club moet schriftelijk opgezegd worden voor 1 december van het lopende jaar.
  Zegt u na 1 december op dan bent u verplicht om ook het contributie geld van het komende jaar te betalen.
   
   

  De PPCN houd zich aan de afspraken conform privacy policy. Welke u hier kunt vinden.