Belangrijke mededeling van het bestuur over vertrek Aly Boersma

   
   
  Beste leden van de PPCN
   
  Het bestuurslid Aly Boersma-de Wit heeft op 5 juni jl. haar bestuursfunctie neergelegd en haar lidmaatschap van de PPCN opgezegd.
  Graag willen wij als bestuur hierover een verklaring afleggen naar u als lid.
  Aly Boersma is ruim 30 jaar lid geweest van de PPCN en heeft diverse bestuursfuncties binnen de club bekleed. Ook was zij fokker van Papillons bij onze vereniging.
  In 2020 heeft Aly meegeholpen ons VFR te herschrijven, wat op de ALV door onze leden is goedgekeurd en hierin wordt distichiasus beschreven als een erfelijke oogafwijking, waar dus niet mee mag worden gefokt.
   
  Aly heeft een teefje met de erfelijke oogafwijking distichiasus, met welke afwijking volgens ons verengingsfokreglement (VFR) niet mag worden gefokt. Het is bewezen dat fokken met distichiasus de kinderen 100% drager van deze afwijking maakt en in het ergste geval worden ze ook lijder hiervan.
   
  In 2019 heeft zij, ondanks dat ze wist dat dit niet mocht, toch een nestje met dit teefje genomen, en hiervan geen dek – en geboortemelding gedaan bij de PPCN. Voor deze overtreding heeft Aly van het toenmalige bestuur een officiële waarschuwing gekregen, en ze beloofde niet meer met dit teefje te fokken. Zij heeft dit uitgebreid toegelicht in de Vlinderpost van juni 2019. Later bleek in dit nest een teefje met de betreffende oogafwijking te zitten en de andere pups zijn in ieder geval drager van distichiasus geworden.
   
  In April 2022 heeft Aly wederom ditzelfde teefje laten dekken. Zij is hiermee weer in overtreding van ons VFR en ook van deze dekking heeft zij geen melding gedaan bij de PPCN, ook een overtreding. Zij was zelf binnen het bestuur verantwoordelijk voor het controleren of onze fokkers zich aan ons VFR hielden en moest zo nodig de mensen corrigeren als de zaken niet volgens de regels liepen.
   
  Doordat Aly al eerder een officiële waarschuwing hiervoor had gehad, heeft zij zich bewust voor de tweede keer schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Door het volkomen negeren van de voorbeeldfunctie die elk bestuurslid dient uit te dragen heeft zij ook de integriteit van onze vereniging aangetast.
   
  Het beëindigen van haar lidmaatschap van de PPCN maakt dit alles niet ongedaan. We streven ernaar om ons ras gezond te houden, maar door het fokken met een hondje met een dergelijke oogafwijking wordt de gezondheid van ons ras ernstig geschaad.
   
  Dit alles in ogenschouw genomen heeft het bestuur besloten, een klacht bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in te dienen. Dit zal inhouden dat de overtreding van Aly door hun zal worden beoordeeld.  Uiteraard hopen wij op een eerlijke uitspraak voor haar, maar wij konden als bestuur dit niet ongestraft voorbij laten gaan.
   
  Ondanks alles willen we Aly bedanken voor haar jarenlange lidmaatschap en inzet en werkzaamheden binnen de PPCN als bestuurslid. Ook voor het voortzetten van de club in 2019-2020 zijn we haar erg dankbaar.
   
  We vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor bij ons terecht.
  Het bestuur