Pupinfo en te koop

  Voor opgave pupbemiddeling website en controle nesten

  Alleen voor pupinformatie:
  Betty de Heer-Lejewaan
  Eikenlaan 94
  2691 EG 's-Gravenzande
  Tel: 017-4416169
   

  Nestcontrole:
  Henny Groos
  nestcontroleppcn[at]gmail[dot]com

  Klik hier voor meer informatie omtrent de nestcontrole.


  Herplaatsers:

   

  Te Koop Papillons & Phalenes:
   


  Herplaatsing kunt u opgeven bij:


  Mail: secretariaatppcn[at]gmail[dot]com


  Daar kunt u ook terecht voor aanvraag van een herplaatsinghondje of Hondjes die Te koop staan..   


  Dringend verzoeken wij u om bij het kopen van een Papillon of Phaléne pup erg voorzichtig te zijn. Veel hondjes die via het internet of een advertentie verkocht worden hebben geen stamboom van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en worden ook niet gecontroleerd op erfelijke- of andere gebreken.

  Wij ontvangen veel klachten over hondjes die niet via de pupinformatie van onze club gekocht worden. Ze groeien soms zelfs uit tot hondjes die - eenmaal volwassen - helemaal niet meer op een Papillon of Phaléne lijken.
De pups die via onze pupinformatie verkocht worden, voldoen allemaal aan de fokeisen van onze club.
 Garantie op gezondheid op latere leeftijd kunnen wij u helaas ook niet geven. Dat kan niemand!

     Wijziging per 26-01-2011:
  Elk nest blijft 13 weken (leeftijd) op de pupinfo staan.
  Indien na deze periode de pups nog niet verkocht zijn, kan de fokker een berichtje sturen naar
  de pupinfo om het nest langer te laten staan.
  Stuurt de fokker geen bericht dan wordt het nest automatisch van de pupinfo verwijderd.
  Een nest kan tot maximaal 6 maanden (leeftijd) op de pupinfo staan !
  Vooraankondiging geboorte puppies:


   

  De ingevulde gegevens worden gebruikt conform het privacy policy. Dit kunt u hier vinden